- Eğer doğalgaz aboneliğiniz yok ise oturduğunuz yerdeki yetkili gaz şirketine başvurarak abone olunuz.

- Kombinizin montajını gaz şirketleri tarafından yetkilendirilmiş firmaların ustalarına yaptırınız.

- Yetkili firmanız montajı yapılan kombinizin ve gaz tesisatınızın projesini çizip onay için gaz şirketine verecektir.

- Proje onay işlemi tamamlandıktan sonra gaz şirketi ile sözleşme yapınız.

- Sözleşme yapıldıktan sonra gaz şirketi yetkilisi kombinizi ve gaz tesisatını kontrol edecektir, problem yok ise doğalgazınızı açacaktır ve size gaz uygunluk belgesi verecektir.

- Belgeyi aldıktan sonra kombinizin bölge yetkili servisini arayıp kombinizin ilk kez çalıştırılması için randevu alınız.

- Yetkili servis en kısa sürede size ulaşacak ve kombinizi çalıştırıp kullanımı hakkında bilgi verecektir.

DİZAYN kombiniz, 3 yıl boyunca üretim ve işçilik hatalarına karşı garanti altındadır.

-Ürün montajının yetkili servislerimiz tarafından yapılması,

-Kılavuz, broşür ve web sitemizde verilen kurulum ve kullanım talimatlarına uyulması,

-Gaz ve gaz yakıtlı cihazların kurulumu ve kullanımı ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uyulması,

-Kombi üzerinde yetkili teknik servis elemanlarımız dışında bir müdahale yapılmamış olması,

şartları sağlandığı taktir de cihazınız bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen işçilik ve üretim hatalarına karşı 3(Üç)YIL SÜRE İLE GARANTİ ALTINA ALINMIŞTIR. Arızaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değişecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir.

Garanti Kapsamı Dışındaki Hasar ve Arızalar:

-Donma, yangın veya yıldırım düşmesi durumunda meydana gelen hasar ve arızalar,

-Malın tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve sevkiyat anında meydana gelecek arızalar,

-Hatalı yakıt kullanılması ve yakıt özelliklerinden doğan hasar ve arızalar,

-Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, topraksız priz kullanılması ile hatalı elektrik tesisatından meydana gelen hasar ve arızalar GARANTİ KAPSAMI dışındadır.


Garanti Şartları:

-Garanti süresi teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (İki) yıldır.

-Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

-Ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre ürüne ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda; malın satıcı bayisi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Ürünün arızasının 15 işgünü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı veya ithalatçı; ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

-Ürünün garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin ürünün tamiri yapılacaktır.

-Ürünün, teslim tarihinden itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızayı ikiden fazla kez tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla kez meydana gelmesi sonucu üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması, tamir için gereken azami sürenin aşılması, firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcı, bayii, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçıdan birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

-Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan kullanıcı hatasıyla ilgili arızalar, dış kaynaklara bağlı olarak oluşan elektriksel problemler garanti kapsamı dışında kalır.

-Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz.

Eğer gaz kokusu varsa veya gaz sızıntısı olduğundan şüpheleniyorsanız:

-Gazı teneffüs etmeyiniz. Alev ya da kıvılcım oluşmasını önleyiniz. Kıvılcım oluşturacak hiçbir yere (elektrik düğmesi, çakmak, kibrit vb.) dokunmayınız.

-Pencereleri ve kapıları açarak ortamın havalanmasını sağlayınız.

-Kombinizin gaz vanasını kapatınız.

-Isıtma sistemini kapatınız.

-Dairenizin girişindeki ana gaz vanasını kapatınız.

-Pencerelerinizi ve kapılarınızı açarak ortamın havalanmasını sağlayınız.

-Gaz Dağıtım şirketlerinin acil yardım bölümünü arayınız.